Disclaimer

Disclaimer voor www.beautyplanet.nl

Op het gebruik van deze website www.beautyplanet.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Gebruik van informatie

Beauty Planet streeft ernaar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Beauty Planet niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Beauty Planet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Beauty Planet en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Beauty Planet garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Beauty Planet te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Beauty Planet heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Beauty Planet aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Beauty Planet zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit de publicaties en uitingen op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Beauty Planet daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Heb je een vraag?

Wil je meer weten over onze behandelingen of producten. 
Bel ons of stuur een e-mail, wij helpen je graag verder.