Disclaimer Beauty Planet

Disclaimer voor www.beautyplanet.nl

Geactualiseerd op 01-02-2024


Algemene disclaimer

De informatie op de website van Beauty Planet is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de site wordt in goed vertrouwen verstrekt, maar wij geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de site.

Intellectueel eigendom

Alle afbeeldingen, teksten en inhoud op onze websites zijn eigendom van Beauty Planet en onze samenwerkende partijen en merken.
Ongeautoriseerd gebruik is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Beauty Planet is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of diensten.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze gelieerd zijn aan Beauty Planet.
Houd er rekening mee dat Beauty Planet de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites niet garandeert.

Uw gebruik van de site

Uw gebruik van onze website en het vertrouwen op de informatie op de site is uitsluitend op eigen risico.

Neem contact met ons op

Als u meer informatie wenst of vragen heeft over de disclaimer van onze site, neem dan gerust contact met ons op via info@beautyplanet.nl.

Jurisdictie

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken

Heb je een vraag?

Wil je meer weten over onze behandelingen of producten. 
Bel ons of stuur een e-mail, wij helpen je graag verder.