Privacyverklaring Beauty Planet

Privacyverklaring voor www.beautyplanet.nl

Geactualiseerd op 01-02-2024


Invoering

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die Beauty Planet verzamelt en gebruikt, waaronder ons Instituut, Medische Huidkliniek, Permanente Make-updiensten en unieke specialisaties. Deze verklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2024 van Nederland.

Gegevensbeheerder

Beauty Planet is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld.

Gegevensverzameling en -gebruik

We verzamelen persoonlijke gegevens zoals namen, contactgegevens en afspraakgegevens, uitsluitend met het doel contact op te nemen met klanten, informatie te verzenden met betrekking tot onze diensten en producten en voor het plannen van afspraken. Gegevens worden verzameld via onze websiteformulieren, e-mailcommunicatie en tijdens serviceafspraken.

• Contactgegevens: namen, telefoonnummers, e-mailadressen
• Afspraakgegevens: data en tijden van afspraken, servicevoorkeuren
• Communicatiegegevens: vragen, feedback en communicatievoorkeuren
• Gebruiksgegevens: informatie over hoe onze website en diensten worden gebruikt

Wettelijke basis voor verwerking

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, gegeven bij het versturen van het contactformulier, interesse formulier en nieuwsbrief formulier.

Dataretentie

Uw persoonlijke gegevens worden slechts bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met ons gegevensbewaarbeleid.

Gegevens delen en openbaar maken

Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve voor essentiële verwerkingsvereisten en zoals vereist door de wet. Wij onderhouden strikte vertrouwelijkheids- en gegevensbeschermingsovereenkomsten met alle externe dienstverleners.

Gegevensopslag en beveiliging

We implementeren robuuste beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.
Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om onze diensten te verlenen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw rechten onder de AVG

Onder de AVG heeft u verschillende rechten, waaronder:
• Recht op toegang tot uw persoonsgegevens
• Recht op rectificatie
• Recht op verwijdering
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op gegevensportabiliteit
• Recht om bezwaar te maken

Cookies en websitetracking

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. We houden ook websitegebruiksgegevens bij om onze website en diensten te verbeteren.

Dataveiligheid

Wij implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat past bij het risico, in overeenstemming met de AVG.

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. De laatste versie wordt altijd op onze website geplaatst.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over dit beleid of uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via: info@beautyplanet.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website. We raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Heb je een vraag?

Wil je meer weten over onze behandelingen of producten. 
Bel ons of stuur een e-mail, wij helpen je graag verder.