Menu
Afspraak maken

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 01.04.2024

Invoering
Welkom bij Beauty Planet Huid- en Laserkliniek.
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en beschermen uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met gegevens die we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en bij het gebruik van onze diensten, vooral via ons contactformulier.

Gegevensbeheerder

Beauty Planet Huid- en Laserkliniek is de verantwoordelijke instantie voor het beheer van uw persoonsgegevens die via onze website worden verzameld.

Informatie die we verzamelen

Bij het gebruik van ons contactformulier verzamelen wij mogelijk de volgende informatie:

• Contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer
• Overige informatie die u verstrekt in het berichtgedeelte van het formulier

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken deze gegevens voor:

• Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken
• Het verwerken van afspraken en het regelen van behandelingen
• Het informeren over onze diensten en aanbiedingen, indien u hiermee instemt
• Het verbeteren van onze diensten en uw ervaring op onze website

Wettelijke basis voor verwerking

Uw gegevens worden verwerkt op basis van de door u gegeven toestemming.

Dataretentie

Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, conform ons beleid.

Uw rechten onder de AVG

U heeft verschillende rechten onder de AVG, waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken.

Dataveiligheid

Wij nemen passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Gegevens delen en overdragen

Uw gegevens worden alleen gedeeld met derden indien nodig voor het uitvoeren van uw verzoeken of om te voldoen aan wettelijke eisen. Dataoverdracht buiten de EU gebeurt alleen waar een adequaat beschermingsniveau is gewaarborgd.

Contactgegevens

Voor vragen over dit beleid of uw gegevens kunt u contact opnemen via: info@beautyplanet.nl

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens met uiterste zorg.